Podajniki preform

Podajniki preform do maszyn wydmuchujących butelki PET. System orientowania i zakładania preform z chwytakiem, uniwersalny dla różnych wielkości preform.

Podajniki preform